CLUB FAIR PLAY Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 62
45-701 Opole

club@clubfairplay.eu

Biuro
tel./fax: (077) 474 29 11


CLUB FAIR PLAY Sp. z o.o. Regon: 531663985 NIP: 7542668778
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS. Nr KRS: 0000017262
Kapitał zakładowy: 4.095.000,00 zł